Dzień Ziemi

Konkurs Plastyczny – Dzień Ziemi

– konkurs na pracę z tkaniny.

Termin składania prac:02.10.2017r.
1. CELE KONKURSU:
propagowanie wiedzy przyrodniczej
dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem
wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody- kształtowanie postaw proekologicznych

2. TEMATY (do wyboru)
Życie w morzach i oceanach
Morska wyprawa
Góry i lasy
Mój EKO świat

3. UCZESTNICY:
Każdy z uczestników może oddać tylko jedną pracę.
W konkursie mogą brać udział dzieci:
Klasy IV-VI

4. TECHNIKA:
Technika prac dowolna – wykonana na tkaninie.

5. FORMAT:
Wielkość prac – nie większa niż format A3.
Termin składania prac:02.10.2017r.

Koordynator: Dorota Michalczyk