Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”

Kalendarz szkolny 2019/2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku 2019/2020 02.09.2019
kl. 7-8 godz. 9.00
kl. 4-6 godz. 10.00
kl. 2-3 godz. 11.00
kl. 0-1 godz. 12.00
Semestr pierwszy 02.09.2019 – 31.01.2020
Semestr drugi 01.02.2019 – 26.06.2020
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 – 31.12.2019
(dyżury: 23.12, 24.12, 27.12, 30.12, 31.12)
Ferie zimowe 10.02.2020 – 23.02.2020
Rekolekcje wielkopostne ---
Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 – 14.04.2020
dyżury: 9.04; 10.04; 14.04)
Egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23.04.2020
(dni wolne dla kl.7,
ew. dla kl.6 – decyzja będzie podjęta w terminie późniejszym)
Dodatkowy egzamin ósmoklasisty 1, 2, 3.06.2020
Dodatkowy dzień wolny po odpracowaniu propozycja 12.06.2020 odpracowany 16.05
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze) 02.01.2020; 03.01.2020 (dyżur)
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26.06.2020 (godziny dla poszczególnych grup będą podane w terminie późniejszym)
Ferie letnie 27.06.2020-31.08.2020

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebrania obowiązkowe 10.09.2019 godz.17.00 – inauguracja roku szkolnego 2019/2020
(spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów kl. 0-1 – dyrektor, przedstawiciel
ds. integracji, Rada Rodziców)
04.02.2020 godz. 18.00 – podsumowanie pierwszego semestru
05.05.2020 – przed festynem
02.06.2020– inf. o ocenach proponowanych w klasyfikacji rocznej/końcowej
Dni otwarte 08.10.2019;
05.11.2019;
03.12.2019;
07.01.2020;
07.04.2020

 

RADY PEDAGOGICZNE, KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
Rada pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2019/2020 29.08.2019 godz. 10.00 cz.I s.25.
10.09.2019 godz. 15.00 cz.II s.25.
Klasyfikacja śródroczna
Wystawianie proponowanych ocen śródrocznych do 27.01.2020 (pon.)
Posiedzenia zespołów klasyfikacyjnych – ustalone oceny śródroczne 28.01.2020 (wt.) godz.15.30 kl.0-3 s.12
28.01.2020 (wt.) godz.15.30 kl.4-6 s.14
29.01.2020 (śr.) godz.15.30 kl.7-8 s.14
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej 04.02.2020 (wt.) godz.15.30 s.14
Rada podsumowująca pracę w I semestrze 25.02.2020 (wt.) godz.15.30 s.25
Klasyfikacja roczna/końcowa
Wystawianie proponowanych ocen rocznych do 01.06.2020
Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach proponowanych 02.06.2020
Posiedzenia zespołów klasyfikacyjnych – ustalone oceny roczne 09.06.2020 (wt.) godz.15.30 kl.7-8 s.14
09.06.2020 (wt.) godz.15.30 kl.0-3 s.12
08.06.2020 (pon.) godz.15.30 kl. 4-6 s.14
Sprawdziany poprawkowe na ocenę wyższą 10.06.2020 - 15.06.2020
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej/końcowej 18.06.2010 (czw.) godz. 15.30 s.25
Rozliczenie dokumentacji 29.06.2020 (pon.)
Rada pedagogiczna podsumowująca pracę
w roku szkolnym 2019/2020
30.06.2020 (wt.) godz.10.00

Pliki do pobrania