Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”

Klasa 8b

Karty pracy z pprzednich tygodni znajdują się pod linkiem:

https://sp41drewnianaedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p_chmielewski_sp41drewniana_edu_pl/Es76FUs7Gp9CtfUsQh6VfGMBiYdjh_LDMTZXWumio0i5dg?e=nqIdaf

 

Pliki do pobrania