Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”

Klasa 3a

Karty pracy z poprzednich tygodni znajdują się pod linkiem poniżej:

https://sp41drewnianaedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p_chmielewski_sp41drewniana_edu_pl/EgTDMZG7x-1NufkBKocT8UwBdmq9aLI7RBiWGHqNq4h8Kw?e=Le1uZx

 

Pliki do pobrania