III WARSZAWSKI KONKURS WOKALNY

Szanowni Państwo
Mamy przyjemność zaprosić dzieci i młodzież z Państwa placówki do udziału
w III Warszawskim Konkursie Wokalnym
„WARSZAWA W PIOSENCE”,

który odbędzie się pod honorowym patronatem
Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Warszawie przy ul. Drewnianej 8.
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i przedszkoli
z terenu Warszawy i okolic.
Celem imprezy jest m. in. propagowanie wiedzy o historii naszej stolicy
wśród młodego pokolenia.

Stawiamy na rozwój twórczości dzieci i młodzieży oraz wyłanianie młodych talentów.
Przesłuchania w Warszawskim Konkursie Wokalnym „WARSZAWA W PIOSENCE”
odbędą się 13 kwietnia 2018 r. w SP nr 41 przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas
Gali Młodych Artystów 8 czerwca 2018 r.
Informacje o konkursie będą dostępne na
stronie: http://sp41drewniana.edu.pl/konkurs-wokalny/

Z pozdrowieniami Organizatorzy Konkursu
Regulamin konkursu „WARSZAWA W PIOSENCE”

CELE:
• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
• Propagowanie poprzez sztukę wiedzy o historii Warszawy wśród młodego pokolenia.
• Prezentacja dorobku artystycznego uczniów – reprezentantów poszczególnych placówek.
• Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.

TEMAT: Piosenki o Warszawie

UCZESTNICY:
W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły ze szkół i przedszkoli warszawskich i okolic.
• przedszkole 5-6 latki oraz zerówki szkolne
• szkoła podstawowa kl. I-III
• szkoła podstawowa kl. IV – VII

KRYTERIA OCENY:
• Dobór repertuaru zgodny z tematem konkursu, kategorią wiekową, dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestnika
• Interpretacja utworu
• Muzykalność
• Dykcja
• Indywidualność artystyczna
• Ogólny wyraz artystyczny

WYMAGANIA KONKURSOWE:
• Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA w terminie podanym przez organizatora na adres:
SP nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica; ul. Drewniana 8;
00-345 Warszawa lub doręczenie osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.), przesłanie fax. 022 – 827-82-08 lub na adres mailowy: konkurs_wokalny@sp41drewniana.edu.pl

TERMINY:
• Nadsyłanie zgłoszeń do 30 marca 2018r.
• Eliminacje konkursowe 13 kwietnia 2018r.
• Informacje o nagrodzonych wykonawcach i Gali Młodych Artystów dostępne będą na
stronie:http://sp41drewniana.edu.pl/konkurs-wokalny/ od 7 maja 2018r.
• Gala Młodych Artystów 8 czerwca 2018 r.

ZASADY KONKURSU:
• Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę w języku polskim.
• Ścieżki dźwiękowe [akompaniament – na nośnikach CD (pliki audio), USB] nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza się czasowy pół – playback (np. fragment refrenu).
• Organizator ustala kolejność występów i listę zamieszcza na stronie internetowej konkursu
http://sp41drewniana.edu.pl/konkurs-wokalny/ od 6 kwietnia 2018r.
• O kwalifikacji grupy do kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu (w duetach wiek starszego uczestnika)
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie KARTY ZGŁOSZENIA (w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych każdego z uczestników).
• Nośnik z utworem dostarczają uczestnicy akustykowi w dniu konkursu (15 min. przed
występem)
• Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia.

INFORMACJE KOŃCOWE:
• Podsumowaniem konkursu będzie Gala Młodych Artystów 8 czerwca 2018r.
• Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych niniejszym Regulaminem.
• Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym, pianinem cyfrowym i keyboardem.
• W przypadku półplaybacków należy dostarczyć nośnik z nagraną muzyką (opisany – imię i nazwisko solisty, nazwa zespołu, tytuł utworu, numer utworu na nośniku).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorzy:
Beata Ławcewicz – Musialik, Katarzyna Moryc
konkurs_wokalny@sp41drewniana.edu.pl
tel. 607377851
tel. 600467698