III WARSZAWSKI KONKURS WOKALNY

Szanowni Państwo
Mamy przyjemność zaprosić dzieci i młodzież z Państwa placówki do udziału
w III Warszawskim Konkursie Wokalnym
„WARSZAWA W PIOSENCE”,
który odbędzie się pod honorowym patronatem
Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Stanisława Staszica w Warszawie przy ul. Drewnianej 8. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Warszawy i okolic. Celem imprezy jest m. in. propagowanie wiedzy o historii naszej stolicy wśród młodego pokolenia. Stawiamy na rozwój twórczości dzieci i młodzieży oraz wyłanianie młodych talentów.
Przesłuchania w Warszawskim Konkursie Wokalnym „WARSZAWA W PIOSENCE” odbędą się 13 kwietnia 2018 r. w SP nr 41 przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas

Gali Młodych Artystów 8 czerwca  2018 r. 

Informacje o konkursie będą dostępne na stronie:
http://sp41drewniana.edu.pl/konkurs-wokalny/


 Regulamin konkursu „WARSZAWA W PIOSENCE”

CELE:

 • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Propagowanie poprzez sztukę wiedzy o historii Warszawy wśród młodego pokolenia.
 • Prezentacja dorobku artystycznego uczniów – reprezentantów poszczególnych placówek.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.

TEMAT:  Piosenki o Warszawie

UCZESTNICY:

W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły ze szkół i przedszkoli warszawskich i okolic.

 • przedszkole 5-6 latki oraz zerówki szkolne
 • szkoła podstawowa kl. I-III
 • szkoła podstawowa kl. IV – VII

KRYTERIA OCENY:

 • Dobór repertuaru zgodny z tematem konkursu, kategorią wiekową, dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestnika
 • Interpretacja utworu
 • Muzykalność
 • Dykcja
 • Indywidualność artystyczna
 • Ogólny wyraz artystyczny

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA w terminie podanym przez organizatora.
 • KARTĘ ZGŁOSZENIA należy przesłać na adres: SP nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica; Drewniana 8; 00-345 Warszawa lub doręczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 16.00 (pn.-pt.), przesłać na adres mailowy: konkurs_wokalny@sp41drewniana.edu.pl

     lub fax. 022 – 827-82-08

Karta zgłoszenia w formacie

TERMINY:

 • Nadsyłanie zgłoszeń do 30 marca 2018r.
 • Eliminacje konkursowe 13 kwietnia 2018r.
 • Informacje o nagrodzonych wykonawcach i Gali Młodych Artystów dostępne będą na stronie: http://sp41drewniana.edu.pl/konkurs-wokalny/ od 7 maja 2018r.
 • Gala Młodych Artystów 8 czerwca 2018 r.

ZASADY KONKURSU:

 • Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę w języku polskim (max. 2 prezentacje z jednej placówki).
 • Ścieżki dźwiękowe [akompaniament – na nośnikach CD (pliki audio), USB] nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza się czasowy playback (np. fragment refrenu).
 • Organizator ustala kolejność występów i listę zamieszcza na stronie internetowej konkursu http://sp41drewniana.edu.pl/konkurs-wokalny/ od 6 kwietnia 2018r.
 • O kwalifikacji grupy do kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu (w duetach wiek starszego uczestnika)
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie KARTY ZGŁOSZENIA (w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych każdego z uczestników).
 • Nośnik z utworem dostarczają uczestnicy akustykowi w dniu konkursu (15 min. przed występem)
 • Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia.

INFORMACJE KOŃCOWE:

 • Podsumowaniem konkursu będzie Gala Młodych Artystów 8 czerwca 2018r.
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nie objętych niniejszym Regulaminem.
 • Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym, pianinem cyfrowym i keyboardem.
 • W przypadku półplaybacków należy przywieźć ze sobą nośnik z nagraną muzyką (opisany –  imię i nazwisko solisty, nazwa zespołu, tytuł utworu, numer utworu na nośniku).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorzy:
Beata Ławcewicz – Musialik, Katarzyna Moryc
konkurs_wokalny@sp41drewniana.edu.pl

tel. 607377851
tel. 600467698

Z pozdrowieniami
Organizatorzy Konkursu