Oferta zajęć profilowych dla klas siódmych

Plan zajęć profilu artystyczno – teatralnego w klasach siódmych
w roku szkolnym 2017/2018

Stworzymy autorski spektakl, opowiemy o rzeczach nam bliskich, gorących i ważnych. Wrażliwość dzieci, ich zainteresowania i fascynacje będą materiałem do artystycznych poszukiwań. Będziemy rozwijali warsztat artysty/aktora. Nauczymy się autoprezentacji podczas wystąpień publicznych oraz szacunku do mowy ojczystej. Poznamy tajniki pracy osób, których na scenie nie widać. Poszukamy inspiracji podglądając zawodowych aktorów. Będziemy działać w różnych przestrzeniach: od najtrudniejszej – klasy, po profesjonalną – Warszawski Teatr Młyn. Poznamy rozmaite konwencje teatralne (teatr dramatyczny, teatr lalek, pokazy Impro, teatr Forum itd.) uczestnicząc w wybranych spektaklach i warsztatach.

Część pierwsza zajęć warsztatowa (wrzesień – styczeń) – ROZGRZEWKA

 1. Integracja grupy i twórcze myślenie;
 2. Zajęcia z ruchu;
 3. Zajęcia z głosu;
 4. Zajęcia z elementarnych zadań aktorskich;
 5. Wprowadzenie rekwizytu, teatr przedmiotu;
 6. Kostiumy i scenografia;
 7. Przestrzeń i kontakt z widzem;
 8. Interpretacja tekstu;
 9. Muzyka i rytm;
 10. Teatr lalkowy;
 11. Zadania aktorskie.

Zajęcia dodatkowe:

 • Udział w spektaklu lub warsztatach w ramach Korczak Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży;
 • Teatr bez tajemnic – zwiedzanie Teatru Polskiego w Warszawie;
 • Lekcja teatralna w wybranym teatrze;
 • Wspólne wyjście na spektakl teatralny do wybranego teatru lub udział w próbie generalnej.

Część druga zajęć PRACA NAD SPEKTAKLEM – OD POMYSŁU DO PREMIERY

(luty – maj)

 1. Spotkanie ze scenariuszem, zapoznanie z nim;
 2. Próby do spektaklu w przestrzeni szkolnej i teatralnej;
 3. Przygotowanie kostiumów i dekoracji;
 4. Oprawa spektaklu, celebracja premiery: (poznanie przestrzeni, w której odbędzie  się pokaz, przygotowanie zaproszeń, plakatów oraz programu dla widzów),
 5. Eksploracja spektaklu – kilkukrotne odegranie przygotowanego przedstawienia
 6. Zajęcia utrwalające poczucie wspólnoty grupy wynikające z potrzeb dzieci.

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia z logopedą (praca nad poprawną wymową i dykcją);
 • Lekcja teatralna w wybranym teatrze;
 • Spotkanie z…. – rozmowa, wywiad, reportaż;
 • Wspólne wyjście na spektakl teatralny do wybranego teatru lub udział w próbie generalnej.

Ilość lekcji teatralnych oraz spektaklów, w których dzieci mogą wziąć udział w ramach zajęć profilowych uzależniona będzie od kosztów, aktualnego repertuaru oraz liczby zainteresowanych.

 


Zajęcia profilowe: menadżersko-ekonomiczne
w roku szkolnym 2017/2018
Nauczyciel: Ewa Leszek

Cele zajęć:

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów, pobudzanie do kreatywności.
 • Poszerzenie wiedzy uczniów o podstawy ekonomii, marketingu, przedsiębiorczości, negocjacji, finansów, zarządzania własnymi pomysłami.
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, wypowiedzi na forum, autoprezentacji i współpracy w grupie.
 • Motywowanie uczniów do świadomego planowania swojej przyszłości, realizowania własnych pomysłów, poszukiwania różnych rozwiązań.
 • Wzmocnienie emocjonalne uczniów poprzez podnoszenie poczucia ich wartości oraz podkreślanie wartości każdego rodzaju sukcesu.

Zakres tematyczny zajęć:

 • Wiadomości dotyczące podstaw przedsiębiorczości, ekonomii, marketingu, finansów, public relations, zarządzania własnymi pomysłami.
 • Test osobowości – poznanie siebie pierwszym krokiem do budowania komunikacji i poprawnych relacji.
 • Zadania rozwijające kreatywność.
 • Czym jest mentoring i rozwój osobisty.
 • Autoprezentacja i promocja osobista.
 • Czy jestem przedsiębiorczy? Cechy charakteru i umiejętności osoby przedsiębiorczej. Czym jest przedsiębiorczość?
 • Czym jest „Public relations”?
 • Zarządzanie realizacją własnych pomysłów. Jak działać efektywnie – od pomysłu do realizacji i satysfakcji.
 • Analiza zasobów ludzkich, rzeczowych, informacyjnych i finansowych.
 • Zarządzanie strategiczne – wstęp do realizacji własnych przedsięwzięć.
 • Posiadanie własnej firmy – korzyści i wady. Czym jest przedsiębiorstwo?
 • Co to jest marketing? Jak reklama wpływa na człowieka?
 • Jak zareklamować własny pomysł? – Robimy własną reklamę.
 • Negocjacja jako sposób osiągania celu. Strategie i style negocjacji.
 • Merchandising (cichy sprzedawca) – budowanie samoświadomości uczniów poprzez poznanie zasad i narzędzi Merchandisingu. Jakim typem konsumenta jestem?
 • Konkurencyjność – jak się nie dać konkurencji? Czy współzawodnictwo może nam pomóc w rozwoju? Rywalizacja w grach planszowych.

 

Metody i formy pracy

 • Prezentacje multimedialne
 • Dyskusje
 • Praca w grupach
 • Filmy edukacyjne
 • Gry planszowe rozwijające umiejętność komunikacji, planowania, analizowania, ponoszenia ryzyka (np. Eurobiznes, Splendor)
 • Gry online o tematyce ekonomicznej

Metody ewaluacji zajęć:

 • Obserwacja aktywności uczestników zajęć.
 • Rozmowy z uczestnikami.
 • Zaangażowanie uczniów w różnego rodzaju konkursy, imprezy i projekty szkolne.
 • Komunikat zwrotny od wychowawców o postawach i zachowaniach uczniów.

Oczekiwane rezultaty:

 • Większa pewność siebie i samoświadomość uczniów.
 • Znajomość podstaw ekonomii, przedsiębiorczości, marketingu.
 • Umiejętność autoprezentacji i występu przed publicznością.
 • Umiejętność rozwijania własnych zainteresowań.

Profil menadżerski z wykorzystaniem komputera
Tomasz Łosiowski

PLAN PRACY:

 1. Znajdowanie informacji w Internecie i opracowywanie dokumentów z użyciem komputera
 2. Opracowywanie ankiet papierowych z wykorzystaniem edytora tekstu,
 3. Zbieranie i opracowywanie wyników badań ankietowych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych,
 4. Opracowanie ankiety w „Chmurze” ,
 5. Przygotowanie baneru reklamowego produktu, usługi lub firmy w formie graficznej animacji,
 6. Przygotowanie materiału informacyjnego dla firmy w technologii flash,
 7. Zapisanie w formie elektronicznej (uczniowie otrzymują materiał końcowy na płycie CD) i prezentowanie wyników swojej pracy.

ZAJĘCIA PROFILOWE – JĘZYK FRANCUSKI
w roku szkolnym 2017-2018 
Prowadzący: Danuta Gebhardt

 

Język francuski to język,  którym posługuje się na świecie  ponad 200 milionów ludzi w 68 krajach frankofońskich. Jest 9 najczęściej nauczanym językiem.  Melodyjny i subtelny jest symbolem elegancji, dyplomacji,  jest językiem romantyzmu i poezji.

Jest to także oficjalny język ONZ, Unii Europejskiej, UNESCO, NATO, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Czerwonego Krzyża i wielu innych międzynarodowych instytucji. Francuski jest także oficjalnym językiem instytucji europejskich mających swoje siedziby w trzech miastach: Strasbourgu, Brukseli i Luksemburgu. Znajomość francuskiego daje dostęp do oryginalnych wersji wielkich dzieł literatury francuskiej i frankofońskiej, a także kina i piosenki. Francuski jest językiem  słynnych poetów, pisarzy  i filozofów  Victora Hugo, Moliera, Jeana-Paula Sartre’a. To język wielkich królów i imperatorów: Króla Słońce  i Napoleona, ale i tych bardziej współczesnych bohaterów historii i kultury:   Alaina Delona, Brigitte Bardot czy Edith Piaf.

Francja to Paryż,  stolica miłości,  miasto świateł,  od lat w czołówce najchętniej  odwiedzanych miast na świecie. Wszyscy znają katedrę Notre Dame, Wieżę Eiffla, Luwr i Łuk Triumfalny. Paryż to stolica światowej mody i wspanialej kuchni, a także gospodarz kolejnych Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku. 

Na zajęciach profilowych języka francuskiego chcę zarazić dzieci zamiłowaniem do w przepięknego języka Voltaire’a i ogromnej, bogatej kultury Francji.

W programie poznawania języka dzieci poznają:

 • Wymowę języka,
 • Podstawowe zasady gramatyki,
 • Słownictwo z ważnych dziedzin codziennego życia (dom, rodzina,  kraje i narodowości,  jedzenie, ubranie, części ciała, klimat i przyroda, czas wolny, sport i rozrywka, zakupy),
 • Przydatne zwroty potrzebne do prowadzenia konwersacji w języku francuskim na podstawowym poziomie.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi i wykorzystującym możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Korzystać będziemy z materiałów online starannie dobranych, interaktywnych zestawów ćwiczeń. Dzieci będą korzystać z filmików edukacyjnych, słuchać oryginalnych dialogów,  ucząc się na ich podstawie, jak w sposób podstawowy komunikować się  w języku francuskim. Korzystając z multimediów przejdziemy się z francuskim przewodnikiem po Paryżu,  zobaczymy monumentalne budowle  i urocze zakątki dzielnicy Monte Martre. Dzieci poznają najpiękniejsze piosenki francuskie oraz wybrane dzieła sztuki filmowej. W maju wybierzemy się na przesłuchania finałowe konkursu piosenki francuskiej, chętni mogą wystąpić w nich jako uczestnicy. Będziemy korzystać z bieżących  wydarzeń kulturalnych związanych z kulturą i historią Francji.

W zależności od chęci i zaangażowania uczniów dla chętnych jest możliwe przygotowanie dodatkowych materiałów do samodzielnej pracy w domu, tak aby efekty były szybsze oraz bardziej satysfakcjonujące. Dzieci otrzymają wskazówki do samokształcenia, poznają przydatne techniki uczenia się języków obcych, zapamiętywania słówek.

Francuski jest pięknym językiem, warto go poznać i pokochać . Moja nauczycielka historii mawiała „ żyjesz tyle razy, ile znasz języków”. Kiedy myśli słyszę po francusku mają one inny kolor, kiedy czytam książki  i słucham piosenki, oglądam filmy po francusku inaczej przeżywam rzeczywistość.  Czuję wiatr znad Sekwany.


Zajęcia profilowe  z języka niemieckiego
na rok szkolny 2017/2018
prowadząca: Ewelina Pietrewicz

Kilka faktów o języku niemieckim:

 1. W języku niemieckim rozmawia na co dzień minimum 120 milionów osób. Mam na myśli kraje, w których jest on językiem urzędowym/oficjalnym:Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein, Luxemburg.
 2. Większość obywateli Holandii, Danii i Belgii zna komunikatywnie język niemiecki (należący do grupy języków            zachodniogermańskich), posługują się nim np. podczas pobytu w Polsce.
 3. Tysiące osób z branży turystycznej w Polsce, Rosji, Hiszpanii Chorwacji i we Włoszech zna doskonale język swoich częstych zamożnych gości z Niemiec 🙂 WNIOSEK ? Co najmniej 200 milionów osób rozmawia w tym momencie po niemiecku. Nie bądź gorszy ! Liczba ta daje językowi niemieckiemu jedenaste miejsce wśród najpopularniejszych języków świata i trzecie miejsce wśród języków europejskich (za j. angielskim i rosyjskim)

Dzieci poznają między innymi:

 • Wymowę języka,
 • Podstawowe zasady gramatyki,
 • Słownictwo z ważnych dziedzin codziennego życia (dom, rodzina,  kraje i narodowości,  jedzenie, ubranie, części ciała, klimat i przyroda, czas wolny, sport i rozrywka, zakupy),
 • Przydatne zwroty potrzebne do prowadzenia konwersacji w języku francuskim na podstawowym poziomie

Uczniowie będą potrafić:

 1. Powitać i pożegnać o różnych porach dnia,
 2. Przedstawić się,
 3. Opowiedzieć o swoich zainteresowaniach,
 4. Rozmawiać o samopoczuciu i stanie zdrowia,
 5. Uzyskać pomoc w trudnej sytuacji,
 6. Zapytać drogę i udzielić informacji o drodze,
 7. Załatwić sprawy na poczcie i w innych urzędach.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi i wykorzystującym możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Korzystać będziemy z materiałów online starannie dobranych, interaktywnych zestawów ćwiczeń. Dzieci będą korzystać z filmików edukacyjnych, słuchać oryginalnych dialogów,  ucząc się na ich podstawie, jak w sposób podstawowy komunikować się  w języku niemieckim.

W zależności od chęci i zaangażowania uczniów dla chętnych jest możliwe przygotowanie dodatkowych materiałów do samodzielnej pracy w domu, tak aby efekty były szybsze oraz bardziej satysfakcjonujące. Dzieci otrzymają wskazówki do samokształcenia, poznają przydatne techniki uczenia się języków obcych, zapamiętywania słówek.