Opowiem Ci Swoją Historię …

Szkolny Konkurs Literacki
OPOWIEM CI SWOJĄ HISTORIĘ …

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 im.S.Staszica.
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej.
2. Tematyka wierszy i opowiadań musi być związana z losami Żołnierzy AK Grupy Bojowej „Krybar” w czasie powstania warszawskiego. Inspiracją mogą być pamiętniki, zdjęcia, listy, wspomnienia.
3. Forma: wiersz, opowiadanie, list, kartka z pamiętnika.
4. Prace konkursowe należy składać do p.Anety Belczyk lub p.Aleksandry Jagiełłowicz do dnia 29 września 2017 r.
5. Teksty powinny być podpisane: imię i nazwisko autora oraz klasa.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2017 r.
6. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Aneta Belczyk, Aleksandra Jagiełłowicz, Ewelina Pietrewicz, Sylwia Ślusarczyk
7. Wręczenie nagród nastąpi w październiku 2017r.
8. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opubli¬kowane w szkolnej „Sówce” – gazecie prowadzonej przez uczniów gimnazjum.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły sp41drewniana.edu.pl