100 kartek na 100-lecie Niepodległości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt edukacyjny 100 kartek na 100-lecie Niepodległości niepodlegla
został stworzony przez nauczycieli z całej Polski. W trakcie trwanie projektu uczniowie z każdej ze szkół wyślą 100 kartek do 100 różnych placówek edukacyjnych rozmieszczonych na terenie całej Polski. W Naszej szkole koordynatorami projektu są pani Anna Haciuk oraz pani Dorota Michalczyk, przy udziale Samorządu Uczniowskiego oraz Zespołu promocyjno – motywacyjnego szkoły.

Cele projektu:
- uczczenie przez uczniów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę,
- promowanie postawy patriotycznej wśród uczniów,
- promowanie i doskonalenie umiejętności komunikacji przy pomocy listów.

Zapraszamy klasy od 1 do VIII oraz klasy gimnazjum do uczestnictwa w naszym projekcie. Każda klasa zobowiązana jest do własnoręcznego wykonania kartki pocztowej (o typowych wymiarach) w ilości 6 sztuk na klasę. Kartka może zostać wykonana dowolną techniką, warto aby zawierała elementy związane z Polską lub okolicą, w której mieszkamy. Kartkę podpisujemy – klsa, lub imiona i nazwiska uczniów (dołlączamy oddzielna kartkę). Proszę, żeby wychowawcy koordynowali tę akcję na poziomie swoich klas i dotrzymali terminów.

Przygotowane kartki należy przynosić w kopercie (niezaklejonej) z naklejonym znaczkiem pocztowym do p. D. Michalczyk albo p. A. Haciuk lub do wychowawców klas. Termin składania kartek upływa 31 października 2018 r., tak aby dotarły do szkół przed Narodowym Świętem Niepodległości. Każdy uczestnik projektu zostanie nagrodzony uwagą pozytywną (pochwałą ) z zachowania (jeśli podejmą się tego indywidualni uczniowie a nie cała klasa – do rozstrzygnięcia przez wychowawcę). Kartki, które Nasza Szkoła otrzyma w trakcie trwania projektu będzie można oglądać w holu głównym budynku naszej szkoły przed Świętem Niepodległości i po Święcie Niepodległości.

Zachęcamy do udziału w akcji!!!!