Plan pracy z dziećmi i młodzieżą realizowany w Wakacyjnej Placówce Edukacyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Plan pracy z dziećmi i młodzieżą realizowany w Wakacyjnej Placówce Edukacyjnej „Lato w mieście 2020” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”

Cele zajęć:

  • zapewnienie uczniom odpoczynku w czasie wakacji
  • zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
  • integracja uczestników
  • rozbudzanie zainteresowań i inspirowanie do działań
  • podnoszenie sprawności fizycznej
  • rozwijanie zachowań prospołecznych i umiejętności komunikacji
  • zwracanie uwagi na bezpieczne zachowanie się podczas zajęć

Termin: 03-07.08.2020 r., w godz. 7:45-16:45.

Z akcji „Lato w mieście 2020” będą korzystali uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej posiadający legitymację warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie.

Ramowy plan dnia:

7:45-9:00 - zajęcia organizacyjno-świetlicowe,

9:00-9:30 - śniadanie,

9:30-13:00 - zajęcia edukacyjno-wychowawcze

13:00-13:30 - obiad

13:30-16:00 - zajęcia edukacyjno-wychowawcze

16:00-16:45 - zajęcia świetlicowe.

Program będzie prowadzony na terenie placówki lub jej najbliżej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Nauczyciele prowadząc zajęcia będą stosowali się do wytycznych GIS i MEN w celu uniknięcia i minimalizowania ryzyka związanego z zakażaniem COVID-19.

W ramach zajęć organizowanych przez nauczycieli, dzieci będą uczestniczyły w aktywnościach tj.: rysowanie, malowanie, papieroplastyka, czytelnictwo, zagadki, quizy, krzyżówki, łamigłówki, zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.

Zajęcia będą dostosowane odpowiednio do wieku uczestników, zainteresowań i zdolności uczniów.