Wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE” (w skrócie:Wdż) rozpoczynają się od V klasy Szkoły Podstawowej i trwają w każdej klasie przez 1 semestr (kl. V w II sem., kl. VI w I sem.).

Są to zajęcia nieobowiązkowe . Rodzice mogą nie zgodzić się na uczestnictwa dziecko w zajęciach – składają oświadczenie do Dyrektora Szkoły na początku września. Rodzice, którzyzgadzają się na udział dziecka w zajęciach Wdż, proszeni są o zakup ćwiczeń „Wędrując ku dorosłości” wydawnictwo Rubikon www.ksiegarniarubikon.pl dla danej klasy.

Na zajęciach nie stawia się ocen,  nie ma sprawdzianów, prac domowych. Sprawdzana jest obecność i punktualność. Obowiązują zasady zachowania się tak jak w całej szkole. Na świadectwie na zakończenie klasy znajduje się adnotacja: „Uczeń/uczennica uczestniczył w zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie”. W VI klasie na koniec zajęć odbywa się konkurs pt. „Dojrzewanie to w dorosłość skakanie”. Dla zainteresowanych zajęciami rodziców odbywa się spotkanie informacyjne we wrześniu w dniu zebrania.

Ilość godzin Wdż to 14 zajęć w semestrze: 5 godz. z całą klasą ipo 5 godz. z podziałem na grupy: dziewczęta i chłopcy na zmianę. Informacja ta jest podawana w dzienniczkach uczniowskich. Następnie znów 4 godz. z całą klasą wspólnie.

Nauczycielem prowadzącym zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej jest Ewa Budzyńska.

PROGRAM ZAJĘĆ
Program zajęć odbywa się na podstawie programu nauczania dla klas 5 i 6 po redakcją Teresy Król, wyd. Rubikon.


TEMATYKA ZAJĘĆ

KLASA 5 KLASA 6
1. Po co jest ten przedmiot?
1. Poznaj siebie.
2. Rodzina moich marzeń.
2. Radość z koleżeństwa przyjaźni.
3. Prawa i obowiązki w rodzinie.
3. Komunikacja w rodzinie.
4. Gdzie szukać pomocy,

 gdy zdarzają się problemy?

4. Alkohol i jego tajemnice –

 jak wpływa na rodzinę?

5. O zarządzaniu rodzinnymi finansami.
5. Cyberprzemoc –

 jak się przed nią ustrzec?

                           
PODZIAŁ NA GRUPY: DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
6. Co to jest dojrzewanie?
6. Powtórka z dojrzewania.
7. Objawy dojrzewania fizycznego.
7. Higiena i zdrowie nastolatka.
8. Emocje u nastolatków.
8. Trądzik – jak z nim postępować?
9. Sfera intymności –

 sferą bezpieczeństwa.

9. Obrona własnej intymności.
10. Rodzi się dziecko.
10. Zasady zdrowego odżywiania.
Anoreksja, bulimia.
 

ZACHĘCAM DO

SZCZERYCH ROZMÓW

Z DZIEĆMI O DOJRZEWANIU,

SEKSUALNOŚCI I RODZINIE.