Zima w mieście 2018

 

 

Szanowni Rodzice !

Kochane Dzieciaki !

 

Wzorem lat ubiegłych, by zapewnić Wam atrakcyjne spędzanie zimowego czasu zapraszamy wszystkich uczniów do naszej szkoły na program „Zima w mieście 2018”. Czeka na Was wiele atrakcji: basen, kino, kręgle, place zabaw, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, wycieczki, spacery i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które umilą czas ferii. Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na ferie zimowe, a nie chcesz  się nudzić, to przyjdź do nas koniecznie .

PROGRAM „ZIMA W MIEŚCIE”  W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 41

TRWA od 15.01. do 26.01.2018

W GODZINACH  7.30 – 17.00

Szczegóły rekrutacji uczniów :

Do każdej feryjnej placówki edukacyjnej (FPE) zapisać można uczniów szkół podstawowych kl. I-VII oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych.

Załącznik nr 1 (Harmonogram rekrutacji)

Załącznik nr 2 (Wykaz placówek prowadzących akcję)


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  1. Udział w Programie jest bezpłatny. Podobnie jak w latach ubiegłych, pobierana jest jedynie opłata za wyżywienie, wynosi ona 7 zł za dwa posiłki dziennie – śniadanie i obiad.
  2. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS/CPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za posiłki w feryjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
  3. Wpłata za posiłki powinna być dokonana przed rozpoczęciem przez dziecko zajęć w FPE w formie bezgotówkowej na konto ajenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania wpłaty w formie gotówkowej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Opłaty należy wnosić za cały, deklarowany okres pobytu dziecka w placówce.

  1. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu nieobecności dziecka w feryjnej placówce edukacyjnej w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

Wnioski o zwrot opłaty można składać do dnia 23 lutego 2018 r. bezpośrednio u ajenta
w placówce lub w Wydziale Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 87 lok. 85. Zwroty dokonywane będą przez firmę prowadzącą żywienie w placówce na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez rodzica/opiekuna.

  1. Feryjne placówki edukacyjne będą otwarte od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-17.00. Do FPE dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.30.
  2. Rodzic/opiekun obowiązany jest do złożenia w placówce potwierdzenia wniesienia opłaty za posiłki, nie później niż w dniu rozpoczęcia przez dziecko wypoczynku.
  3. Rodzic/opiekun ucznia zwolnionego z opłat za posiłki obowiązany jest do złożenia wraz
    z kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku zaświadczenia o korzystaniu z bezpłatnych posiłków w bieżącym roku szkolnym, wystawionego przez dyrektora macierzystej szkoły.
  4. Nie wnoszą opłat za posiłki dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie – wówczas rodzi/opiekun przedstawia stosowne zaświadczenie lekarskie.

Rodzice/opiekunowie dokonujący opłaty za posiłki w formie bezgotówkowej proszeni są o wniesienie opłaty za cały, deklarowany okres wypoczynku oraz o wpisanie w tytule wpłaty:

„Imię i nazwisko dziecka,  „Zima w Mieście 2018”, Nazwa feryjnej placówki edukacyjnej np. Szkoła Podstawowa nr 1

Potwierdzenie dokonania wpłaty/przelewu należy przedstawić w feryjnej placówce edukacyjnej.

Załącznik nr 3 (numery rachunków bankowych dla wpłat za posiłki)

Załącznik nr 4 (karta kwalifikacyjna)