Znaleziony Pamiętnik

Regulamin świetlicowego konkursu rodzinnego    „Znaleziony pamiętnik”

 1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 41 w Warszawie
 2. Adresaci konkursu: uczniowie klas 0-VI wraz z rodzicami
 3. Tytuł konkursu: „Znaleziony pamiętnik”
 4. Czas trwania konkursu: 06.2017 – 09.10.2017 r.
 • czas składania prac – 09.10.2017r.
 • komisyjne rozstrzygnięcie konkursu – X.2017r.
 1. Cele konkursu:
 • propagowanie sylwetki Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”
 • zdobycie wiedzy o Powstaniu Warszawskim
 • rozwijanie zainteresowań historycznych
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • pobudzanie wyobraźni dzieci
 • spędzanie wspólnego czasu w gronie najbliższych
 1. Zasady udziału w konkursie:
 • praca konkursowa ma być pracą literacką, plastyczną lub fotograficzną wykonaną w dowolnej technice i formie z zachowaniem tematyki konkursu „Znaleziony pamiętnik”
 • każdy uczestnik wraz z Rodziną może oddać tylko jedną pracę
 • pracę podpisujemy w następujący sposób: imię i nazwisko dziecka, klasa
 • prace oddajemy do koordynatorów:

– kl. 0-3 kierownik świetlicy Maria Supernak – świetlica

– kl. 4-6 Sylwia Ślusarczyk – biblioteka

 1. Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematyką
 • oryginalność
 • estetyka prac
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2017r. poprzez publikacje nazwisk zwycięzców na stronie internetowej szkoły i na tablicy sukcesów.

Dla zwycięzców przeznaczone są atrakcyjne nagrody

 1. Wszystkich informacji na temat konkursu udzielają:
 • Pani Sylwia Ślusarczyk – biblioteka pokój nr 8
 • Pani Mariola Supernak – świetlica

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!