III Międzyszkolny Konkursu Matematyczny MATL - Matematyka i angielski – to lubię!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2024

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego MATL, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. J. Korczaka.


Celem konkursu jest popularyzacja matematyki i języka angielskiego wśród uczniów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz dążenie do poprawy jakości nauczania
matematyki.
Zgodnie z regulaminem, konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V-VI oraz klas VII-VIII oraz w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

Arkusz zadań obu etapów składać się będzie z trzech części:
• 5 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (w tym dwa w języku angielskim),
• 2 zadań otwartych (1 zadanie otwarte jest sformułowane w języku angielskim, jednak rozwiązanie należy wykonać w języku polskim) ,
• 1 zadania sprawdzającego znajomość podstawowej angielskiej terminologii matematycznej (10 terminów matematycznych wybranych z zakresu merytorycznego).

Zakres merytoryczny konkursu został podany w Regulaminie konkursu.
Pierwszy etap konkursu odbędzie się 16 lutego 2024r w szkole macierzystej uczestników, drugi
– 9 marca 2024r w szkole Organizatora konkursu.

Zgłoszenia przyjmuję do 5 lutego 2024.

Regulamin konkursu:
https://www.sp211.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-konkursu-matematycznego-MATL.pdf

Organizatorzy konkursu złożyli wniosek o wpisanie konkursu na listę konkursów
punktowanych do liceów.

Szkolany koordynator: Iwona Jędral

Galeria

  • Powiększ zdjęcie