„W KRAINIE MOICH MARZEŃ” konkurs literacki punktowany na świadectwie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2022

Mamy przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do udziału w VII Warszawskim Konkursie Literackim.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”
w Warszawie przy ul. Drewnianej 8.

Do udziału zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu Warszawy i okolic.

Na prace literackie czekamy do 20 maja 2022 r.


Regulamin konkursu literackiego „W KRAINIE MOICH MARZEŃ”

CELE:
•Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej.
•Pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej.
•Promowanie młodych talentów.

Forma:
– tekst poetycki
– tekst prozatorski (opowiadanie, esej, reportaż, kartka z pamiętnika, wywiad)

UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII warszawskich szkół i okolic.

WYMAGANIA KONKURSOWE:
•Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie:
1 utworu poetyckiego lub 1 tekstu prozatorskiego (maks. 3 str. A4)
•Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I. uczniowie klas IV - V SP
II. uczniowie klas VI – VIII SP

Teksty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: konkursliterackisp41@interia.pl

Każdą pracę należy oznaczyć godłem/pseudonimem autora i kategorią wiekową. Na pracy nie wolno umieszczać żadnych innych danych.

W drugim załączniku należy podać informacje identyfikujące autora: godło, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły (dokładny adres,
nr telefonu, e-mail, fax.), imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy, e-mail).

Proszę w temacie zaznaczyć kategorię wiekową i wybraną formę np.: Cudaczek (godło) kat.I proza.
•Dane osobowe uczestników służą wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
•Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.
•Nagrodzone utwory (w całości lub we fragmentach) mogą zostać przez Organizatora wykorzystane na stronie internetowej szkoły oraz na portalu społecznościowym „ Facebook”

TERMINY:
•Nadsyłanie prac do 20 maja 2022r.
•Informacje o nagrodzonych autorach dostępna będzie na stronie: http://sp41drewniana.edu.pl/ w zakładce „konkursy” od 10 czerwca 2022r.

Zapraszamy do udziału :)

Autor: Aleksandra Jagiełłowicz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie