Kalendarz szkolny 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2021
Semestr pierwszy 01.09.2021 - 31.01.2022
Semestr drugi 01.02.2022 - 24.06.2022
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 - 31.12.2021
(dyżury: 23.12, 24.12, 27.12 28.12, 29.12, 30.12, 31.12)
 Ferie zimowe 31.01.2022 - 13.02.2022
 Wiosenna przerwa świąteczna  14.04.2022 - 19.04.2022
(dyżury: 14.04, 15.04, 19.04)
 Egzamin ósmoklasisty* 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022
 Dodatkowy egzamin ósmoklasisty  13.06.2022, 14.06.2022, 15.06.2022
 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
 14.10.2021, 12.11.2021, 07.01/2022, 02.05,2022, 17.06.2022
 Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 24.06.2022
 Ferie letnie 25.06.2022 - 31.08.2022

* ze względów organizacyjnych możliwe dni wolne dla uczniów klas 5-7

 

 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebrania obowiązkowe
  • 07.09.2021 - 10.09.2021
  • 18.01.2022 - 25.01.2022 (podsumowanie pierwszego semestru)
  • 30.05.2022 - 03.06.2022 (informacja o ocenach proponowanych
    w klasyfikacji rocznej/końcowej) 

 

 RADY PEDAGOGICZNE, KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
 Rada pedagogiczna - organizacja roku szkolnego 2021/2022

27.08.2021 godz.10.00,

14.09.2021 godz.15.30

 Klasyfikacja śródroczna:
 1. wystawianie proponowanych ocen śródrocznych do 18.01.2022
 2. posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych - ustalone oceny śródroczne 24.01.2022 - 25.01.2022
 3. zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej 28.01.2022
 Rada podsumowująca pracę w I semestrze 15.02.2022
 
 Klasyfikacja roczna/końcowa:
 1. wystawianie proponowanych ocen rocznych do 30.05.2022
 2. posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych - ustalone oceny roczne
07.06.2022 - 08.06.2022
 3. sprawdziany poprawkowe na ocenę wyższą
10.06.2022 - 14.06.2022
 4. zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej/końcowej
15.06.2022
 Rozliczenie dokumentacji 27-28.06.2022
Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2021/2022  29.06.2022 godz.10.00

Pliki do pobrania