Samorząd Uczniowski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Art. 55 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że: „W szkole i placówce działa samorząd uczniowski[…]. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.” Zgodnie z ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z innymi, dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 prężnie działa Samorząd Uczniowski. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno–wychowawczym.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Konstancja Oleszczuk 8A - liderka zespołu klas 7-8
Jakub Mazur 5A - lider zespołu klas 4-6
Joachim Okafor 8D
Julia Mazurek 4C
Paweł Klimek 7A
Jan Ziomek 8C
Ignacy Mikliszański 5B
Michał Ostałowski 5A
Hanna Pieńkowska 5A
Bruno Zygmuntowski 8A

Zespół wspierający radę samorządu uczniowskiego
Aleksandra Jasiewska 5C
Michalina Karpińska 4A
Pola Osińska 5C
Kornelia Rembalska 5C
Tomasz Cukiert 4A

opiekun:
Irka Drynkowska

Zastępcy:
Kinga Bednarzak
Rafał Pełech

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: diagnozowanie potrzeb, decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki; opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych, poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach; informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu, poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły; współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym i  Radą Rodziców; sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności SU; organizacja wyborów
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która realizowana jest poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi; współpracę ze szkolnym wolontariatem.
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu: uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej,które mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie praw dziecka.

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.
   

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji jej pracy,
 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

Artykuły

Przejdź do - WIELKIE OTWARCIE KĄCIKA RELAKSU „CHILL ROOM”

WIELKIE OTWARCIE KĄCIKA RELAKSU „CHILL ROOM”

Po całorocznej pracy grupy projektowej w ramach projektu „Laboratorium Szkolnej Demokracji” w piątek odbyło się uroczyste otwarcie kącika relaksu „Chill room”. Obecni byli: pani dyrektor, pani biliotekarka, członkowie LSzD oraz przedstawiciele klas.

Pod opieką Pani Joanny Klepackiej i Pani Irki Drynkowskiej członkowie Laboratorium Szkolnej Demokracji w składzie: Kosia i Bruno z 8a,Zosia,Marysia i Aleks z 8b,Zosia i Helena z 8c,Joachim z 8 c oraz Michał i Kuba z 5a ciężko pracowali, angażując całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wspólnie przeprowadziliśmy warsztaty przyszłościowe w klasach ,podczas których wybrane zostały obszary do działania, powstały projekty kącika relaksu oraz odbył się konkurs na nazwę. Wszystkie działania podejmowane były wspólnie. Mam również automat ze zdrowymi przekąskami i napojami, co było marzeniem wszystkich uczniów.

Zapraszamy wszystkich do „Chill roomu”,znajdującego się w bibliotece szkolnej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt, za przychylność nauczycieli, dyrekcji oraz rady rodziców. Już cieszymy się na nasze kolejne wspólne przedsięwzięcia!

Laboratorium Szkolnej Demokracji

13 maja 2022
Przejdź do - Poczta Walentynkowa

Poczta Walentynkowa

Kochani,
już niedługo Święto Zakochanych!Jeśli kogoś lubisz, podziwiasz,szanujesz,kochasz,daj mu znak i wyślij walentynkę!

Samorząd Uczniowski proponuje Wam zabawę! W związku z sytuacją pandemiczną,macie dwie możliwości wysyłania walentynek:

1.Dla wszystkich,którzy mogą przygotować Walentynkę osobiście,w pokoju nauczycieli wf czeka skrzynka walentynkowa!

2.Dla wszystkich,przebywających na zdalnym- link do walentynkowej poczty online 
Życzymy udanej zabawy,pamiętajcie,na wasze dowody sympatii czekają wszyscy:)

Wręczenie walentynek 14 lutego!

23 stycznia 2022
Samorząd Uczniowski SP41

Pliki do pobrania