Samorząd Uczniowski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Art. 55 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że: „W szkole i placówce działa samorząd uczniowski[…]. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.” Zgodnie z ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z innymi, dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 prężnie działa Samorząd Uczniowski. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno–wychowawczym.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Rada Samorządu Uczniowskiego
Liderka klas 4-5: Nina From 4B
Liderka klas 6-8: Martyna Machowska
8B Skarbnik: Jakub Mazur 6A
Członkowie Rady:
Victoria Sapiaska 4B
Alexander Grono 4D
Kazimierz Bienias 4D
Hubert Andryjan 5A
Paweł Wesołowski 5B
Michał Ostałowski 6A
Kordian Stańko 6B
Sean Sosnowski 6C
Leon Dudziński 7A
Antonina Marczewska-Bożyk 7A
Antonia Miecznikowska 8B

opiekun:
Irka Drynkowska

Zastępcy:
Kinga Bednarzak
Krzysztof Langowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: diagnozowanie potrzeb, decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki; opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych, poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach; informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu, poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły; współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym i  Radą Rodziców; sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności SU; organizacja wyborów
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która realizowana jest poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi; współpracę ze szkolnym wolontariatem.
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu: uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych; propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej,które mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie praw dziecka.

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.
   

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • wpływ na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji jej pracy,
 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

Artykuły

Przejdź do - WIELKIE OTWARCIE KĄCIKA RELAKSU „CHILL ROOM”

WIELKIE OTWARCIE KĄCIKA RELAKSU „CHILL ROOM”

Po całorocznej pracy grupy projektowej w ramach projektu „Laboratorium Szkolnej Demokracji” w piątek odbyło się uroczyste otwarcie kącika relaksu „Chill room”. Obecni byli: pani dyrektor, pani biliotekarka, członkowie LSzD oraz przedstawiciele klas.

Pod opieką Pani Joanny Klepackiej i Pani Irki Drynkowskiej członkowie Laboratorium Szkolnej Demokracji w składzie: Kosia i Bruno z 8a,Zosia,Marysia i Aleks z 8b,Zosia i Helena z 8c,Joachim z 8 c oraz Michał i Kuba z 5a ciężko pracowali, angażując całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wspólnie przeprowadziliśmy warsztaty przyszłościowe w klasach ,podczas których wybrane zostały obszary do działania, powstały projekty kącika relaksu oraz odbył się konkurs na nazwę. Wszystkie działania podejmowane były wspólnie. Mam również automat ze zdrowymi przekąskami i napojami, co było marzeniem wszystkich uczniów.

Zapraszamy wszystkich do „Chill roomu”,znajdującego się w bibliotece szkolnej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt, za przychylność nauczycieli, dyrekcji oraz rady rodziców. Już cieszymy się na nasze kolejne wspólne przedsięwzięcia!

Laboratorium Szkolnej Demokracji

13 maja 2022
Przejdź do - Poczta Walentynkowa

Poczta Walentynkowa

Kochani,
już niedługo Święto Zakochanych!Jeśli kogoś lubisz, podziwiasz,szanujesz,kochasz,daj mu znak i wyślij walentynkę!

Samorząd Uczniowski proponuje Wam zabawę! W związku z sytuacją pandemiczną,macie dwie możliwości wysyłania walentynek:

1.Dla wszystkich,którzy mogą przygotować Walentynkę osobiście,w pokoju nauczycieli wf czeka skrzynka walentynkowa!

2.Dla wszystkich,przebywających na zdalnym- link do walentynkowej poczty online 
Życzymy udanej zabawy,pamiętajcie,na wasze dowody sympatii czekają wszyscy:)

Wręczenie walentynek 14 lutego!

23 stycznia 2022
Samorząd Uczniowski SP41

Pliki do pobrania