Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Z Drewnianej"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

plakat_stowarzyszenie

logo_stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Z Drewnianej"

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Z Drewnianej” działa na terenie naszej szkoły i na rzecz jej uczniów z niepełnosprawnościami od 17 lat. Tworzą je rodzice uczniów oraz szkolni nauczyciele i terapeuci.
Jest instytucją non profit o statusie organizacji pożytku publicznego i jako takie finansuje swoją działalność ze składek własnych członków, darowizn oraz odpisów 1%.

  • Prowadzimy wszechstronne działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży z placówek integracyjnych potrzebujących wsparcia z uwagi na ich trudną sytuację życiową lub materialną, a także pomoc ich rodzinom
  • Współorganizujemy ze Szkołą wiele działań dotyczących integracji i tolerancji
  • Dofinansowujemy rehabilitację, leczenie, zakup niezbędnych sprzętów dla naszych podopiecznych
  • Sponsorujemy zakup sprzętu specjalistycznego współużytkowanego ze szkołą
  • Realizujemy program motywacyjny dla uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia
  • Organizujemy pomoc wolontarystyczną w nauce dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi
  • Organizujemy konferencje metodyczne i szkolenia dla placówek województwa mazowieckiego w szczególności z metod pracy z uczniami ze spektrum autyzmu oraz dotyczące organizacji pracy w placówkach kształcących dzieci niepełnosprawne

 


adres: 00-345 Warszawa, ul.Drewniana 8
telefon: 22-827.82.08
KRS: 0000230321
NIP: 525-23-34-803
REGON: 140154401
NR KONTA: 02 2030 0045 1110 0000 0107 7060