Rada Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SKŁAD ORGANÓW RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium RR:

Przewodnicząca: Viola Bogorodź
Z-ca przewodniczącej: Katarzyna Stańczuk
Skarbnik: Justyna Truszczyńska
Sekretarz: Marcin Grudzień

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Michał Kurosz
Członek: Urszula Motel
Członek: Donata Szwast-Baczyńska

Zespół do spraw stypendiów:

Przewodnicząca: Magdalena Małek
Członek: Anastazja Denisova-Bąk
Członek: Joanna Kalińska


Szanowni Rodzice!!!

Informujemy, że RR nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Prosimy o dokonywanie przelewów na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców SP nr 41

Santander Bank, nr konta: 30 1090 2851 0000 0001 3079 8057

 

Przelew powinien być opisany w następujący sposób: imię i nazwisko dziecka, klasa, cel (np. składka, zaliczka na zieloną szkołę itp.). Dziękujemy!!!

 

Informujemy również, że od 1.11.2019 r. świetlica dysponuje osobnym kontem bankowym:

Rada Rodziców SP nr 41

Santander Bank, nr konta: 28 1090 2590 0000 0001 4364 6793

 

Przelewy prosimy opisywać: imię i nazwisko dziecka, klasa, cel: świetlica. Dziękujemy!!!

Informacji na temat  składek udziela Pani Kierownik świetlicy.

Maile do Rady Rodziców prosimy kierować na adres:radarodzicow@sp41drewniana.edu.pl

 


REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 41
w Warszawie, przy ul. Drewnianej 8

Rozdział I

Reprezentacja Rodziców 

§ 1.

Reprezentacja ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 41 w Warszawie, przy ul. Drewnianej nosi nazwę: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 41.
 


 

Pełny Regulamin RR do wglądu w sekretariacie szkoły