Kalendarz szkolny 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022
Semestr pierwszy 01.09.2022 - 31.01.2023
Semestr drugi 01.02.2023 - 23.06.2023
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 - 31.12.2023
(dyżury: 23.12, 27.12 28.12, 29.12, 30.12)
 Ferie zimowe 13.02.2023 - 26.02.2023
 Wiosenna przerwa świąteczna  06.04.2023 - 11.04.2023
(dyżury: 06.04, 07.04, 11.04)
 Egzamin ósmoklasisty* 23.05.2023, 24.05.2023, 25.05.2023
 Dodatkowy egzamin ósmoklasisty  12.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
(tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
 14.10.2022, 31.10.2022, 02.05.2023, 09.06,2023
 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 24.06.2023
 Ferie letnie 24.06.2023 - 31.08.2023

* ze względów organizacyjnych możliwe dni wolne dla uczniów klas 5-7

 

 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebrania obowiązkowe
  • 13.09.2022
  • 07.02.2023 (podsumowanie pierwszego semestru)
  • 30.05.2023 (informacja o ocenach proponowanych
    w klasyfikacji rocznej/końcowej) 

 

 RADY PEDAGOGICZNE, KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
 Rada pedagogiczna - organizacja roku szkolnego 2022/2023

30.08.2022 godz.09.00,

13.09.2022 godz.15.30

 Klasyfikacja śródroczna:
 1. wystawianie proponowanych ocen śródrocznych do 16.01.2023
 2. posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych - ustalone oceny śródroczne 23.01.2023 - 24.01.2023
 3. zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej 31.01.2023
 Rada podsumowująca pracę w I semestrze 07.02.2023
 
 Klasyfikacja roczna/końcowa:
 1. wystawianie proponowanych ocen rocznych do 29.05.2023
 2. posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych - ustalone oceny roczne
05.06.2023 - 06.06.2023
 3. sprawdziany poprawkowe na ocenę wyższą
12.06.2023 - 14.06.2023
 4. zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej/końcowej
15.06.2023
 Rozliczenie dokumentacji 26-27.06.2023
Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2022/2023  29.06.2023 godz.10.00

Pliki do pobrania