Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia szkoły

Historia szkoły

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historię szkoły przy ul. Drewnianej/Dobrej barwnie relacjonuje nauczycielka tej placówki Pani Jadwiga Parczewska. Przypominamy fragmenty tej relacji i relacji innych historyków Warszawy. „Budynek szkolny „Pod mądrą sową” wybudowany w 1906 roku, był na Powiślu pierwszym gmachem mieszczącym miejskie szkoły publiczne. Dla tej przemysłowej dzielnicy było to wielkie wydarzenie. W owym czasie ten rejon Warszawy zamieszkiwała biedota. Powiśle było punktem zbornym całej czeladzi nadwiślańskiej, przewoźników, rybaków, wyrobników i drwali, ludzi o krzepkich barach i silnym zdrowiu a niezmordowanych w pracy, którzy każdej imając się roboty żyli z dnia    na dzień, nie myśląc o jutrze”. (Franciszek Kostrzewski) Było ono trochę na uboczu z racji swego położenia, w dolnej części Warszawy, nad Wisłą. Dopiero zaczynano myśleć o tym, by rzekę przybliżyć miastu, czyli wybudować bulwary, zrobić lepsze połączenie przedłużając niektóre ulice w kierunku Wisły. Powstał także projekt budowy tzw. „trzeciego mostu”, późniejszego mostu J. Poniatowskiego.

W 1903 roku wybudowano elektrownię. Powstały nowe zakłady przemysłowe. W pierwszych latach XX wieku następuje w Warszawie rozwój cywilizacji przemysłowej. Otrzymała ona podstawowe urządzenia miejskie takie jak: wodociągi, kanalizację, tramwaje, oświetlenie. Jednak z higieną nie jest najlepiej, szczególnie w dzielnicach takich jak Powiśle, czyli przemysłowych. O podniesienie poziomu sanitarnego w miastach walczy dr Józef Polak, lekarz higienista, założyciel Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, popularyzator higieny. Chociaż jest to czas rewolucji 1905 roku, czas strajków, w tym również szkolnego, który ogarnął wszystkie szkoły warszawskie, domagając się wprowadzenia języka polskiego w szkołach, to dr Polak czyni starania, aby zapewnić dzieciom godziwe warunki do nauki. Właśnie dzieciom z biednych, przemysłowych dzielnic. W wyniku wieloletnich starań dr Polaka i inspektora szkolnictwa Sawienkowa wzniesiono w okresie rewolucji dwa pierwsze i wzorcowe jak na owe czasy gmachy szkolne (z szatniami, natryskami, salami gimnastycznymi): jeden w Warszawie lewobrzeżnej, drugi w prawobrzeżnej. W każdym z nich umieszczono po 14 szkół, które działały aż po lata dwudzieste. Jest nią także istniejąca do dziś szkoła   „pod mądrą sową” przy ul. Drewnianej 8. „…z Grochowa wracamy na lewy brzeg Wisły, gdzie na Powiślu, na rogu Dobrej i Drewnianej sterczy (to dobre słowo), bodąc niebo secesyjnymi wieżyczkami, przedziwny gmach szkoły „pod sową”, dziś imienia Stanisława Dubois. Wzór tego dziwa przywiózł dr Polak z zagranicy, gdzie studiował budownictwo szkolne. Był to pierwszy publiczny gmach szkolny w Warszawie (inne były prywatne). To właśnie dr Polak uparcie walczył o jego budowę, on wprowadził pierwsze zastępy dzieci ze śmierdzących nor czynszowych kamienic, gdzie gnieździły się szkółki elementarne. Ten przedziwny gmach stoi do dziś, przetrwał i wrósł w swoją ulicę i dzielnicę. Drewniana ulica, przy której stoi szkoła, jest krótka. Od ulicy Dobrej do Topiel. Przed wojną była trochę dłuższa, przecinała ulicę Dobrą i dochodziła do ulicy Elektrycznej. Obecnie jest to teren elektrowni. Nazwę swą wzięła ulica Drewniana od czterech drewnianych domów, wybudowanych w końcu XVIII w. Jeden z nich przetrwał do 1938 roku, pozostałe tylko do 1852 r. Może przyczyną zniszczenia były powodzie nawiedzające co jakiś czas Powiśle. W końcu XIX wieku zabudowa Drewnianej była niezwykle rzadka i chaotyczna. Zapewne ok. 1880 r. powstała niewielka kamienica i narożny dom na posesji nr 3 u zbiegu z ulicą Dobrą. (…) Na resztę zabudowy składały się w tym czasie jedynie prowizoryczne zabudowania drewniane, na posesjach 11-13 i 8-12. Dopiero w 1906 roku powstał przy Drewnianej prawdziwie wielkomiejski budynek szkół powszechnych”. (Jarosław Zieliński ”Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy”.) Ukończony w 1906 r. wg. projektu Henryka Juliana Gaya jako drugi tego rodzaju budynek wzniesiony przez magistrat specjalnie dla szkolnictwa niższego szczebla na terenach najuboższych dzielnic. Początkowo ulokowano tu aż 20 szkół jednoklasowych, a od 1915 r. dwie szkoły siedmioklasowe: męska nr 34 i żeńska nr 41. Budynek o bogato rzeźbionej fasadzie usytuowano na rogu ul. Dobrej. Cokół budowli składa się z wysokich suteren  i kondygnacji przyziemia przeprutej rytmem szerokich okien zamkniętych odcinkami łuku   ze zwornikami w ozdobnych opaskach. Tło stanowi groszkowany, ciemny tynk. Trzy górne piętra obłożone żółtą licówką otrzymały trójskrzydłowe okna prostokątne. Zasadnicza część frontu gmachu liczy 14 osi i zaopatrzona jest w dwa ryzality, z których zachodni został zwieńczony trójkątnym szczytem ze sterczyną i płaskorzeźbą sowy. Ryzalit ten przecina bryłę budynku frontowego tworząc skrzydło od strony dziedzińca. Trójosiowy ryzalit wschodni wypełniający narożnik ul. Dobrej otrzymał podwyższony dach zwieńczony szpiczastym, ostrosłupnym hełmem oraz dekorację ślepego pasa ściany od strony ul. Dobrej w formie rzeźby sowy, która została umieszczona także nad przedsionkiem dostawionym do pierwszej osi tej partii stylizowanego maswerku. Na ścianie północnej ryzalitu umieszczono zegar.     Do zachodniego krańca fasady dostawiono partie w formie wieży nakrytej dachem namiotowym i ozdobnej, doczepionej do narożnika smukłą wieżyczką z wysokim hełmem. Całą fasadę kończy jednoosiowy aneks zespolony z wieżą. Naroża elewacji, ryzalitów i wieży ozdobiono strzępionymi boniami. Od strony ul. Dobrej do ryzalitu narożnego przytyka parterowa przybudówka i ogrodzenie szkolnego dziedzińca. Posecesyjna architektura całej budowli wyróżniała się czytelnymi aluzjami do sztuki późnego średniowiecza. W 1939 r. bomba silnie uszkodziła narożnik ryzalitu wschodniego, niszcząc wysoki dach, dekorację maswerkową i część licówkowej okładziny. Budynek prowizorycznie odremontowano, nie przywracając zniszczonych fragmentów wystroju. W 1944 r. Niemcy wymordowali wielu rannych z mieszczącego się tu szpitala powstańczego.

Wyciąg z księgi wieczystej:

W mieście Warszawie przy ulicy Dobrej i Drewnianej – Księga Wieczysta.

Dział III – ścieśnienie własności, ciężary wieczyste.

Nr 1 Stosownie do aktu z dnia 6 września 1856 r. Właściciel posesji Nr 2821a, Idzi Sikorki otrzymawszy zezwolenie na osztachetowanie tejże posesji na krawędzi wału ochronnego od Wisły z zachowaniem praw osób trzecich. Zobowiązał się, że ani do skarpy osztachetować się mającej ani do części ulicy Dobrej w jego posesję wchodzącej, żadnego prawa rościć ani z nich użytkować nie będzie mocen i na każde zapotrzebowanie Magistratu takowe w całości odda.

Decyzja z dnia 16 stycznia 1867 roku.

Na gruncie dziedzicznym położona nieruchomość z przyległościami obejmująca gruntu łokci kwadratowych 7800. Właściciel Jan Edward Przybylski. Prawem własności właściciela Idzi Sikorskiego z pośrednictwem kontraktu kupna i sprzedaży nieruchomości nr 2821a, w W-wie w dniu 3 marca 1866 roku zawartego za sumę rubli srebrnych 3900. Nieruchomość ta łącznie z nieruchomością nr 2821a, stanowiła jedną całość. Po odłączeniu jej od tejże nieruchomości nr 2821a, uregulowana została w księdze niniejszej z mocy wniosku w dniu 10 stycznia 1867 roku. Właściciel Zofia Przybylska i Emilia Degurska z Przybylskich. Dnia 23 czerwca 1902 r.

KALENDARIUM

1906 r. zostaje wzniesiony gmach szkoły według projektu Henryka Juliana Gaya.

1906 – 1915 działają szkoły 1 i 2 klasowe. Początkowo ulokowano aż 20 szkół jednoklasowych. Powszechne szkolnictwo elementarne miało za zadanie dać podstawowy zasób wiadomości. W szkołach jednoklasowych łączono oddział I i II razem, podobnie oddział III i IV. Z danych pochodzących z ksiąg adresowych można wyczytać nazwiska nauczycieli uczących w szkole: Aleksander Obłamski, Władysław Lesiewicz, Maciej Tarko, Stanisław Gołęzowski, Gustaw Kownacki, Stanisław Śliwonik, Jan Gałązka, Stanisław Maciejewski, Bronisław Malanowski, Andrzej Gramulski, Artem Kotlar, Gustaw Kownacki, Adam Wojnacki, Zofia Orlin, Ksenia Sawinowska, Kazimiera Jurkiewicz, Aleksandra Zende, Władysław Lesiewicz. Nauka wszystkich przedmiotów odbywała się w języku rosyjskim.

Rok 1915  był rokiem przełomowym dla szkolnictwa polskiego. W czasie pierwszej wojny światowej szkoła przeszła w ręce polskich nauczycieli. Kwestią zasadniczą stała się powszechność nauczania na szczeblu podstawowym. Pierwszy program oświatowy wprowadzał zasadę szkoły tolerancyjnej, ze świeckimi nauczycielami, w której duchowni prowadzą tylko naukę religii.

1920 – 1929

Szkoła Miejska nr 34 – męska, kierownikiem szkoły był Pan Sawicki.

Szkoła Miejska nr 37 – męska, kierownikiem szkoły była Pani K. Jurlejewiczowa.

Szkoła Miejska nr 41 – żeńska, kierownikiem szkoły była Pani Pieczyńskówna.

Do szkoły żeńskiej wchodziło się od strony ulicy Drewnianej (obecnie wejście to nie istnieje). Do szkół męskich wchodziło się od ulicy Dobrej. Szkoły były połączone jedynie zamkniętym przejściem na parterze.

1930 – 1933

Miejska Szkoła Powszechna nr 34 liczyła 7 oddziałów.

Miejska Szkoła Powszechna nr 37 liczyła 7 oddziałów.

Miejska Szkoła Powszechna nr 41 liczyła 7 oddziałów.

Miejska Szkoła Powszechna nr 86 liczyła 7 oddziałów.

Szkoła Miejska Dokształcająca nr 6 (wieczorowa).

1934 – 1939

Powszechna Szkoła Miejska nr 34.

Powszechna Szkoła Miejska nr 41.

1939 r. – do jesieni 1941 r. Niemcy okupują gmach szkoły – mieszczą się tu koszary.

Od jesieni 1941 r. do 1943 r. – Szkoła Podstawowa nr 34 i 80.

1943 r. do marca 1944 r. – Niemcy ponownie zajmują gmach szkoły.

Od marca 1944 r. do czerwca 1944 r. Szkoła Podstawowa.

Od 1 sierpnia 1944 r. do 27 września 1944 r. w szkole jest szpital powstańczy.

W wymienionych latach w szkole pracowali miedzy innymi: J. Wilczyńska, Dobrosielska,

 1. Józef Oleksy, Lewandowski, A. Zwierzak, Stefania Radlicka, Robakiewicz,
 2. Gromlewicz, Olecka, Faustyn Frysz, Jadwiga Parczewska, Żerańska, Kwiatkowska, Gordziałkowska, Michalska, I. Lewandowska, Sztorc, Wołągiewicz, Parczewski, Hip.

Od sierpnia 1945 r. do 1946 r. Szkoła Podstawowa nr 165 kierownikiem był Zygmunt Skrzeczkowski. W protokole Rady Pedagogicznej z 26 stycznia 1946 r. czytamy: „ Szkoła w zimie 1945/1946 słabo opalana, brak wielu szyb, należytych zamków, ubikacji. Nauczyciele mimo tych bardzo ciężkich warunków z narażeniem zdrowia i życia trwają na posterunku, dając sobą przykład ofiarności na rzecz dzieci, dziatwa idąc za przykładem nauczycieli garnie się do szkoły, mimo, że tyle braków i niewygód w niej znajduje.” Filia Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego i Szkoła Podstawowa nr 34.

1947 – 1949 w budynku znajduje się także szkoła wieczorowa nr 7.

1950 – 1953 Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Liceum nr 27 staje się pełną szkołą jedenastoletnią. Przeprowadza pierwszy egzamin maturalny. Wtedy maturę zdaje między innymi ks. Adam Boniecki (do 1999 r. redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego). Lipiec 1952 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.

1953 1954 Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia Podstawowego i Licealnego nr 27.

1946 – 1973 Szkoła Podstawowa nr 34.

1951 – 1970 Szkoła dla Pracujących nr 7.

1965 – 1971 ZSH dla pracujących Stołecznego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlu Artykułami Przemysłowymi.

1968 – 1976 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca nr 8.

1973 – 1975 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15.

1954 – 1973 Szkoła Podstawowa nr 41 została przeniesiona do budynku na ulicę Bednarską 2/4. Nie znamy przyczyn przeniesienia szkoły. W tym czasie szkołą kierowali: Piotr Grabowiecki, Maria Gajewska, Irena Gierwatowska, Anna Król. W szkole były 22 oddziały i uczęszczało ponad 600 uczniów, którzy odnosili wiele sukcesów.

12 stycznia 1963 r. odsłonięto tablicę upamiętniającą rozstrzelanie w szpitalu powstańczym 22 rannych żołnierzy i cywilów.

1967/1968

 • szkoła przystępuje do świątecznej akcji „O uśmiech dziecka”;
 • bierze udział w II ogólnowarszawskim konkursie historycznym „Historia naszej dzielnicy i perspektywy jej rozwoju”;
 • uczniowie zajmują I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Śródmieście w pięcioboju oraz   I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół śródmiejskich;

1968/1969

 • uczniowie zajmują I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Śródmieście w sztafecie 4x60m, w biegach przełajowych, gimnastyce i lekkiej atletyce oraz III miejsce w koszykówce chłopców;

1969/1970

 • dyrektorem szkoły zostaje Anna Król;
 • kolejny raz uczniowie biorą udział w noworocznej akcji „ O uśmiech dziecka”;
 • uczniowie zajmują I miejsce w okręgowym konkursie matematycznym;
 • zajmujemy I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół śródmiejskich oraz III miejsce w piłce nożnej chłopców;

1970/1971

 • uczniowie biorą czynny udział w zbiórce funduszy na odbudowę Zamku Królewskiego zbierając kwotę 1416 zł.;

1971/1972

 • zajmujemy III miejsce w okręgowych zawodach matematycznych;

1972/1973

 • Decyzją Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej z dnia 22 lipca 1973 r.
 • z dniem 1 września 1973 r. Szkoła Podstawowa nr 41 przenosi się do budynku przy ulicy Drewnianej 8;
 • zostajemy wyróżnieni IV miejscem w ogólnopolskim konkursie „Zbiórki makulatury”;
 • uczniowie zajmują III miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół śródmiejskich;

1973/1974

 • dyrektorem szkoły zostaje Jan Strzelec;
 • w budynku rozpoczyna działalność Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”;
 • uczennica klasy VIII zostaje laureatką Warszawskiego Konkursu Polonistycznego;
 • w Okręgowych Zawodach Matematycznych uczniowie zdobyli I i cztery II miejsca;

1974/1975

 • 14 maja 1975 r. zostaje otwarta Izba Pamięci;
 • uczniowie odnoszą sukcesy  w olimpiadach przedmiotowych: w Olimpiadzie Matematycznej dwa I miejsca, trzy II miejsca oraz jedno III miejsce; w Olimpiadzie Polonistycznej II i III miejsce; trzech finalistów Dzielnicowych Zawodów Chemicznych;

1975/1976

 • kolejne sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych: dwa I miejsca w Olimpiadzie Polonistycznej;
 • I miejsce w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego oraz II miejsce w Olimpiadzie Matematycznej;

1976/1977

 • dyrektorem szkoły zostaje Jan Dorosiewicz;
 • rozpoczynają się starania o nadanie szkole imienia Stanisława Staszica;
 • uczniowie zostają Mistrzami Dzielnicy Śródmieście w piłce koszykowej chłopców oraz zajmują III miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół śródmiejskich;

1977/1978

 • uczniowie zajmują dwa II miejsca i cztery III miejsca w Zawodach Matematycznych;

W latach 1979 – 1982 dyrektorem szkoły był Krzysztof Hanżek;

1982/1983

 • dyrektorem szkoły zostaje Hanna Zientara;
 • 31 maja 1983 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Staszica. Sztandar szkoły został ufundowany przez Radę Rodziców;
 • 9 sierpnia 1983 r. budynek szkoły zostaje wpisany pod numerem 1229 w rejestr zabytków Miasta Stołecznego Warszawy; 

1983/1984

 • uczniowie odnoszą znaczące sukcesy: mamy siedmiu finalistów Olimpiad Przedmiotowych;
 • zajmujemy II i III miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w judo;

1984/1985

 • odbywa się uroczyste odsłonięcie tablicy na II piętrze szkoły poświęconej Stanisławowi Staszicowi;
 • uczeń zostaje laureatem I miejsca Olimpiady Polonistycznej;
 • zajmujemy I i II miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w rzucie młotem oraz I miejsce w biegach przełajowych;

 

1985/1988 brak potwierdzonych źródeł

 

1988/1989

 • uczniowie zajmują I i III miejsce w Olimpiadzie Języka Polskiego, II miejsce w Olimpiadzie Chemicznej;
 • II miejsce we współzawodnictwie sportowym Dzielnicy Śródmieście;

1989/1990

 • dyrektorem szkoły zostaje Jolanta Brzozowicz;

1990/1992

 • w szkole powstają dwa pierwsze oddziały integracyjne na poziomie klasy I i II, ogółem przyjęto 14 uczniów;
 • rodzi się tradycja wigilii klasowych i szkolnych;

1992/1993

 • ukazuje się pierwszy numer pisma uczniów „Sokół” pod redakcją nauczyciela języka polskiego Pani Elżbiety Wilczyńskiej;

1993/1994

 • dwoje uczniów zostaje finalistami Olimpiady Języka Polskiego, a czterech Olimpiady Matematycznej;

1994/1995

 • dyrektorem szkoły zostaje Wanda Szklarska;
 • szkoła otrzymuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwiające zakup urządzeń rehabilitacyjnych;
 • zostaje opracowany Program pracy w oddziałach integracyjnych;
 • w marcu odbył się organizowany przez szkołę pierwszy międzyszkolny Turniej Integracyjny „O Puchar Wiosny”;

1995/1996

 • po pięćdziesięciu latach rozpoczyna się kapitalny remont szkoły;
 • w wyniku ogłoszonego konkursu pismo uczniowskie zmienia nazwę na „Sówka”, redagują go uczniowie pod opieką nauczyciela języka polskiego Pani Justyny Serzysko;

1996/1997

 • 16 listopada 1996 r.  uroczyste obchody  90 – lecia szkoły;
 • po remoncie pomnik Sowy wraca na swoje miejsce – dziedziniec szkoły;
 • w szkole odbywają się lekcje pokazowe w klasach integracyjnych dla nauczycieli z całej Polski organizowane przez Centrum Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej;
 • redakcję gazetki szkolnej „Sówka” na 19 lat przejmuje nauczyciel języka polskiego Pani Grażyna Kowalska;

1997/1998

 • szkoła otrzymuje prestiżowy tytuł  Lidera Integracji;
 • rozpoczyna się realizacja międzynarodowego programu ”Innowacje”, w ramach którego powstaje katalog kryteriów i ocen zabawek i przedmiotów terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele naszej szkoły byli obecni na konferencjach w Berlinie i Halmstad w Szwecji;
 • po wizycie profesora nauk politycznych z Japonii Pani KumikoInoguchi uczniowie nawiązują kontakt ze szkołą Junior High School w Sagamihara w Japonii;
 • szkoła bierze udział w pierwszej ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata – Polska 1997”;
 • uczennica klasy VIII zostaje laureatką Konkursu Polonistycznego;
 • w maju 1998 r. odbywa się pierwszy Festyn Środowiskowy organizowany przez szkołę „Bawmy się razem”;

1998/1999

 • uczniowie biorą udział w kolejnej akcji „Sprzątanie świata”, robiliśmy to w lasach w Rembertowie;
 • 19 stycznia 1999 r. szkołę odwiedził Pan Stanisław Broniewski pseudonim Orsza, harcmistrz, podporucznik Armii Krajowej, Naczelnik Szarych Szeregów, dowódca akcji „Pod Arsenałem”. Uczestnik Powstania Warszawskiego, Kawaler Orderu Orła Białego;
 • uczniowie włączają się aktywnie w obchody roku Mickiewiczowskiego;

1999/2000

 • Uchwałą Rady Gminy Warszawa Centrum powstaje Zespół Szkół nr 9 (obecnie 69), w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 41 i Gimnazjum nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi;
 • usunięto kolejne bariery architektoniczne: zainstalowano podnośniki i windy, dobudowano skrzydło szkoły;
 • 13 maja 1999 r. odbywa się kolejny Festyn Środowiskowy, na którym uczniowie spotkali się z olimpijczykami: Zygmuntem Smalcerzem – ciężarowcem i Kajetanem Broniewskim – wioślarzem;

2000/2001

 • szkoła otrzymuje w darze od Polonii Kanadyjskiej autobus do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Na uroczystości przekazania gościem honorowym była żona ambasadora Kanady Pani Judu McLennan oraz Pan Paweł Połonecki inicjator zbiórki funduszy. Ponadto obecne były Panie: Danuta Rinn, Krystyna Sienkiewicz i Dorota Stalińska;
 • odnosimy sukces literacki w ogólnowarszawskim konkursie poświęconym Zbigniewowi Herbertowi, uczniowie zdobyli 2 wyróżnienia;
 • „Ziemia należy do nas, my należymy do ziemi” pod takim hasłem w szkole rozpoczęła się akcja segregowania śmieci;

2001/2002

 • pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty szkoła organizuje pierwszą Konferencję na temat „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów”;
 • realizujemy europejski program sportowo edukacyjny „Dreams and Teams”;
 • w maju odbywa się V Festyn „Bawmy się razem” pod hasłem „10 lat integracji w naszej szkole”;
 • w ramach realizacji programu „Kreator” szkołę odwiedzili nauczyciele z Wielkiej Brytanii;

2002/2003

 • 2 października 2002 r. odbywa się uroczystość nadania imienia gimnazjum. Wybrano imię Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” (grupa walczyła podczas Powstania Warszawskiego na terenie Powiśla). Sztandar został ufundowany przez Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali bratankowie Cypriana Odorkiewicza dowódcy „Krybara”: Pani Hanna Odorkiewicz – Sikocińska i Pan Andrzej Odorkiewicz;
 • realizujemy ogólnopolski program „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w Zamku Królewskim z rąk Pani Danuty Hübner
 • organizujemy akcję „Pomoc dla Mateusza”, na koncercie gościmy aktorów scen warszawskich: Pana Emiliana Kamińskiego, Piotra Gąsowskiego, Michała Milowicza, Piotra Rozmusa oraz Panią Barbarę Melzer i Hannę Śleszyńską;
 • odbywa się VI Festyn „Bawmy się razem” pod hasłem „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”;
 • otrzymujemy tytuł „Szkoła z klasą”;
 • szkoła przystępuje do akcji „Lato w mieście”;
 • reprezentacja dziewcząt gimnazjum zajmuje III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Śródmieście w unihokeju a chłopcy III miejsce w piłce ręcznej;

2003/2004

 • odbywa się wizyta lidera ruchu Integracja, założyciela i redaktora głównego pisma „Integracja” Pana Piotra Pawłowskiego;
 • uczniowie biorą udział w I Konferencji Samorządów Uczniowskich szkół podstawowych;
 • organizujemy I szkolny Festiwal Nauki pod hasłem „Dzieje nauki – rozmowa filozofów”;
 • w warszawskim konkursie historycznym cztery uczennice klasy III gimnazjum zostają finalistkami;
 • reprezentacja chłopców gimnazjum zdobywa Mistrzostwo Dzielnicy Śródmieście w piłce koszykowej oraz III miejsce w piłce ręcznej i unihokeju a reprezentacja dziewcząt szkoły podstawowej III miejsce w unihokeju;

2004/2005

 • dyrektorem szkoły zostaje Pani Ewa Furmańska;
 • z inicjatywy nauczycieli i rodziców rozpoczyna działalność Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych z Drewnianej;
 • w czasie 26 Maratonu Warszawskiego otrzymujemy prestiżowy  tytuł „Mistrza Kibicowania”;
 • wspaniała passa sportowców, reprezentacja chłopców gimnazjum zdobywa Mistrzostwo Dzielnicy Śródmieście w piłce ręcznej i unihokeju oraz III miejsce w piłce nożnej, reprezentacja dziewcząt gimnazjum  zajmuje III miejsce w piłce siatkowej;

2005/2006

 • uczniowie wzięli udział w obchodach „ Dnia Papieskiego”;
 • pod opieką nauczycieli uczniowie organizują pierwszy wieczór poezji „Mimozami jesień się zaczyna”;
 • w ogólnopolskim konkursie matematycznym Torus uczeń szkoły podstawowej został laureatem  a w konkursie języka angielskiego English Ace zdobyliśmy I i III miejsce w Polsce;
 • w X wojewódzkim konkursie szkolnych zespołów muzycznych i w IV konkursie Młodych Talentów Muzycznych zajęliśmy I miejsca;
 • wielki sukces sportowców w Mistrzostwach Dzielnicy Śródmieście: I miejsce reprezentacji chłopców gimnazjum w piłce ręcznej i awans do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, I miejsce w unihokeju, II miejsce reprezentacji chłopców  i dziewcząt w unihokeju. Reprezentanci szkoły podstawowej poszli w ślady swoich starszych kolegów:  dziewczęta awansowały z I miejsca do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w piłce nożnej, chłopcy w unihokeju zdobyli I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Śródmieście;

2006/2007

 • Rok obchodów 100 lat szkoły. Patronat honorowy nad obchodami objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. W szkole odbyły się spotkania z absolwentami: Panem Stanisławem Tymem i Wojciechem Mannem;
 • rozpoczęła się tradycja organizowania marszobiegu „ Szlakiem Powiśla”;
 • odbywa się pierwsza „Błękitna szkoła na morzu” – wycieczka uczniów do Szwecji;
 • udział szkolnego wolontariatu w pierwszym spotkaniu opłatkowym „Wigilia Polska”;

2007/2008

 • za wzorcowe dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych otrzymujemy prestiżową nagrodę w konkursie „Warszawa bez barier”;
 • rozpoczął występy Chór Nauczycieli z Drewnianej – dając pierwszy koncert noworoczny;
 • mamy swojego przedstawiciela w powołanej do  działalności Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Śródmieście;
 • prace fotograficzne uczniów gimnazjum zostały zaprezentowane w Domu Kultury Śródmieścia w tzw. Galerii na piętrze;
 • w czerwcu odbywa się II szkolny festiwal nauki „ Człowiek istota twórcza i myśląca”;
 • w szkole została po raz pierwszy pokazana objazdowa wystawa „Eksperymentuj” zorganizowana przez Centrum Nauki Kopernik;
 • rozpoczyna działalność Teatr z Drewnianej i spektaklem „Telefon” zajmuje II miejsce w Wojewódzkim  przeglądzie Teatrów Szkolnych ”Melpomena w szkolnej ławie”;
 • Szkolny Zespół Muzyczny w XII  konkursie szkolnych zespołów instrumentalnych zajmuje II miejsce;
 • w pierwszym turnieju sportowym szkół  integracyjnych o Puchar Burmistrza dzielnicy Wola zajmujemy III miejsce;

2008/2009

 • rozpoczął się remont dachu szkoły;
 • odbywa się kolejny szkolny Festiwal Nauki pod hasłem „Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję”;
 • spotkanie z grupą teatralną Haliny i Jana Machulskich. Oglądamy przedstawienie pt.”Bądź wierny – idź” poświęcone Zbigniewowi Herbertowi;
 • Teatr z Drewnianej występuje na deskach teatru przy ulicy Jezuickiej ze spektaklem „Telefon”;
 •  zajmujemy I miejsce w VII Warszawskim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteriada”;

2009/2010

 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  wyróżnił trzech nauczycieli Medalem PRO MEMORIA za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu;
 • przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Wózek za nakrętkę”;
 • otrzymujemy dwie tablice interaktywne za zajęcie I miejsca w wojewódzkim  konkursie „Żyj smacznie i zdrowo” oraz „Azbest out”;
 • sukcesy odnieśliśmy w: Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów w małych formach teatralnych zajmując I miejsce; w projekcie edukacyjnym „Finanse MP3” – I miejsce; w konkursie Młode Talenty Muzyczne – I miejsce;
 • awansowaliśmy do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w piłce nożnej dziewcząt i biegach przełajowych;

2010/2011

 • obchodzimy 105 rocznicę istnienia szkoły;
 • powstaje film nakręcony przez uczniów „A ja lubię moją szkołę”, za który otrzymaliśmy II miejsce w konkursie „Warszawa bez barier”;
 • wolontariat rozpoczyna tradycję akcji „Ciasteczko”, której celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym;
 • Teatr z Drewnianej otrzymuje srebrną Wenę na Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów;

2011/2012

 • bierzemy udział w międzynarodowym projekcie Micro Global Scope;
 • uczniowie otrzymują złotą, dwie srebrne i brązową Wenę na Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów;

2012/2013

 • po wielu latach starań rozpoczyna się remont szkolnego boiska;
 • w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim laureatem zostaje uczeń gimnazjum;
 • otrzymujemy kolejną tablicę interaktywną za zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie „Żyj smacznie i zdrowo”;
 • w ramach Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów uczniowie otrzymują złotą Wenę za zajęcie I miejsca w konkursie recytatorskim, tanecznym i plastycznym oraz srebrną w konkursie filmowym i teatralnym;
 • w IX Międzyszkolnym Konkursie Literackim pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty zajmujemy I miejsce;

2013/2014

 • szkoła zostaje wyróżniona medalem PRO PATRIA  za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w związku z rozpoczęciem obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowaliśmy ogólnowarszawski Konkurs recytatorski „Warszawskie Dzieci”, patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 roku;
 • uczniowie biorą udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy „Zielony klimat”;
 • organizujemy IV  konferencję Samorządów Szkół Podstawowych;
 • w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Olimpus” zajmujemy I miejsce;

2014/2015

 • dyrektorem zostaje Pani Beata Ostałowska;
 • rozpoczyna się remont zabytkowej elewacji budynku szkoły;
 • nauczyciel nauczania zintegrowanego zajął II miejsce w I Ogólnopolskim Plebiscycie Internetowym „Nauczyciel roku 2014/2015”;
 • włączamy się w narodowe czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza;
 • gościmy studentów AISEC (największej organizacji studenckiej na świecie). Goście przybyli z Turcji, Tunezji, Egiptu i Grecji, opowiadali o swoich obyczajach, historii i religii;
 • organizujemy kolejną ogólnowarszawską konferencję na temat ”Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”;
 • realizujemy projekty: „Cmentarz Wolski nasze dziedzictwo” oraz „Mapa pamięci Kościoły Warszawskie”;
 • po raz pierwszy bierzemy udział w trzeciej edycji społeczno-edukacyjnej akcji „Żonkil”;
 • szkoła przystępuje do programu „Wars i Sawa” wspierającego uczniów zdolnych, pełnych pasji;        
 • otrzymujemy Certyfikat szkoły gotowej na TIK;
 • zajmujemy w ramach preorientacji zawodowej I miejsce w VI Turnieju Zawodów m.st. Warszawy.

2015/2016

 • po raz trzeci szkoła otrzymuje certyfikat programu „WF z klasa”;
 • otrzymujemy tytuł „Szkoły przyjazna uczniom z Dysleksją”;
 • otrzymujemy certyfikat szkoły „Łowców talentów-Jersz” pod patronatem Politechniki Wrocławskiej;
 • uczennica klasy III szkoły podstawowej otrzymuje stypendium artystyczne dla dzieci uzdolnionych przyznane przez Fundację Polish Orphans Charity;
 • uczniowie zostają laureatami ogólnopolskiego konkursu plastycznego ”Świat bez barier”, przyrodniczego Świetlik oraz olimpiady matematycznej Olimpus, humanistycznego Omnibus;
 • w Wojewódzkim Konkursie Literackim Alfik zajmujemy I miejsce;
 • uczniowie gimnazjum zostają laureatami Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości;
 • uczniowie i uczennice szkoły podstawowej po zdobyciu Mistrzostwa Dzielnicy Śródmieście w unihokeju awansowali do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży;
 • uczniowie klas I-VI biorą udział w I edycji warszawskiej akcji „Rowerowy Maj”;
 • we współpracy z CNK, Esero i Esa realizujemy ogólnopolski projekt „Kariery kosmiczne”;
 • po raz pierwszy organizujemy międzynarodową wymianę – gościmy uczniów z Hiszpanii –nasi uczniowie składają rewizytę na Majorce.

2016/2017

 • Rok obchodów 110 lat szkoły, uroczystości z tej okazji uświetniła Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz wielu znamienitych Gości;
 • szkoła zostaje wyróżniona Pamiątkowym Medalem „PRO MASOVIA”;
 • organizowany jest Zjazd Absolwentów, i po raz pierwszy bal do białego rana, chwile pełne emocji, niezapomnianych wrażeń i wielu wspomnień;
 • uczniowie gimnazjum przystępują do I edycji ogólnopolskiego projektu „ Bohateron- włącz historię”;
 • w celu uhonorowania pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Wyślij kartkę do Powstańca”;
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Dzieci bez próchnicy”;
 • uczniowie zostają laureatami ogólnopolskich konkursów literackich: „Bez granic”, „Weź słowo do ręki”, „Mój Anioł”, Alfik humanistyczny i Omnibus, przyrodniczego „Świetlik”  oraz konkursu matematycznego Alfik, EDI PANDA i Olimpus;
 • w Międzynarodowym konkursie literackim Jungend Schreibt Gedickte w Berlinie zajmujemy III miejsce;
 • po raz drugi uczennice i uczniowie szkoły podstawowej awansują do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży po zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Dzielnicy Śródmieście w unihokeju;
 • uczniowie klas I-VI wzięli udział w II edycji  konkursu „Rowerowy Maj”.

2017/2018

 • Uchwałą nr LXV17912018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018r Szkoła Podstawowa nr 41 otrzymała imię Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” 12 czerwca 2018 odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru szkoły ufundowanego przez Radę Rodziców;
 • Szkoła otrzymuje honorowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem”;
 • realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne: „Badacze wody”, „Europe Shire” oraz „Dzieci listy piszą”;
 • uczniowie zostają laureatami międzynarodowego konkursu matematycznego „Pangea” i literackiego „Młodzież wiersze pisze” w Berlinie;
 • w konkursie języka angielskiego organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie uczeń szkoły zostaje finalistą;
 • w ogólnopolskich konkursach humanistycznych i matematycznych „Alfik” uczniowie zostają laureatami;
 • w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki mamy 3 laureatów z języka angielskiego;
 • w innych ogólnopolskich konkursach poetyckich, literackich i przyrodniczych 8 uczniów  zostaje laureatami;
 • za szerzenie idei i wsparcia wolontariatu wśród młodzieży otrzymujemy certyfikat „Szkoły przyjaznej wolontariatowi”;
 • szkolny wolontariat współpracując z Fundacją „Świat na tak” pomaga przy organizacji XVIII Integracyjnego Balu Karnawałowego dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadza zbiórkę artykułów szkolnych;
 • po raz kolejny uczniowie biorą udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkil” upamiętniającej 74 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim;
 • uczniowie biorą udział w szlachetnej akcji „Gorączka złota PCK” zbierając 65,80 kg monet;
 • we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, w ramach realizacji projektu Sztafeta Pokoleń- Harcerze w 74 rocznicę Powstania Warszawskiego, pomagamy przy organizacji gry terenowej „Roznosiciele uśmiechu”
 • organizujemy zbiórkę produktów żywnościowych i użytkowych w ramach pomocy dla Polaków mieszkających na Białorusi;
 • zdobywamy I miejsce w rywalizacji szkół śródmiejskich w III edycji akcji „Rowerowy Maj”;
 • uczniowie szkoły podstawowej zajmują I miejsce w drużynowej rywalizacji w zawodach „Wioślarski Tytan Warszawy”;
 • po raz trzeci drużyna chłopców szkoły podstawowej  w unihokeju zostaje Mistrzami Dzielnicy Śródmieście i awansują do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w rywalizacji warszawskiej zajmując 5 miejsce;
 • drużyna dziewcząt gimnazjum w unihokeju zajmuje II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Śródmieście.

oprac. Ewa Furmańska i Grażyna Kowalska