Kalendarz szkolny 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 04.09.2023
Semestr pierwszy 04.09.2023 - 31.01.2024
Semestr drugi 01.02.2024 - 21.06.2024
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 - 31.12.2023
(dyżury: 27.12 28.12, 29.12)
 Ferie zimowe 15.01.2024 - 28.01.2024
 Wiosenna przerwa świąteczna  28.03.2024 - 02.04.2024
(dyżury: 28.03, 29.03, 02.04)
 Egzamin ósmoklasisty* 14.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024
 Dodatkowy egzamin ósmoklasisty 10.06.2024, 11.06.2024, 12.06.2024
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
(tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
 02-03.11.2023, 02.05.2024, 31.05.2024 (dzień
wolny po odpracowaniu w niu 08.06.2024 Festyn Szkolny)
 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 21.06.2024
 Ferie letnie 22.06.2024 - 31.08.2024

* ze względów organizacyjnych możliwe dni wolne dla uczniów klas 6-7

 

 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebrania obowiązkowe
  • 12.09.2023
  • 30.01.2024 (podsumowanie pierwszego semestru)
  • 28.05.2024 (informacja o ocenach proponowanych
    w klasyfikacji rocznej/końcowej) 

 

 RADY PEDAGOGICZNE, KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
 Rada pedagogiczna - organizacja roku szkolnego 2022/2023

31.08.2023 godz.09.00,

12.09.2023 godz.14.45

 Klasyfikacja śródroczna:
 1. wystawianie proponowanych ocen śródrocznych do 02.01.2024
 2. posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych - ustalone oceny śródroczne 08.01.2024 - 09.01.2024
 3. zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej 30.01.2024
 Rada podsumowująca pracę w I semestrze 30.01.2024
 
 Klasyfikacja roczna/końcowa:
 1. wystawianie proponowanych ocen rocznych do 27.05.2024
 2. posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych - ustalone oceny roczne
03.06.2024 - 04.06.2024
 3. sprawdziany poprawkowe na ocenę wyższą
10.06.2024 - 12.06.2024
 4. zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej/końcowej
13.06.2024
 Rozliczenie dokumentacji 24-25.06.2024
Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2023/2024  26.06.2024 godz.10.00